CSR News | กิจกรรมเพื่อสังคม

ขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องกับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ BST พร้อมด้วยทีมงานจิตอาสา BST/E วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้ลงพื่นที่ ณ ที่ทำการชุมชนตลาดมาบตาพุด

วันที่ 8-9พฤศจิกายน 2561 BST GROUP ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาไผ่ วันที่ 8-9พฤศจิกายน 2561 BST GROUP ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาไผ่ 

สวัสดีค่ะ พี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาว BSTทุกท่าน วันนี้ HRมีภาพบรรยากาศ “โครงการสานฝันเพื่อน้อง” โดยชมรมน้องใหม่ไฟแรง“ชมรม BST สานฝันเพื่อน้อง” มาให้ทุกท่านได้รับชมกัน