career process

 

นโยบายด้านการบริหารบุคลากร เรามองว่า พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน จึงต้องดูแลกันอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสวัสดิการ ผลประโยชน์ ความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับและหน้าที่อันสำคัญคือ การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้แข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันและอนาคตไปด้วยกัน

ในด้านการสรรหาคนเข้ามาร่วมงานกับเรา

BST พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและนอกเหนือไปจากความรู้ประสบการณ์ทำงาน ก็คือ ทัศนคติ มุมมองต่อการใช้ชีวิตการทำงานกับเพื่อร่วมงานและต่อสังคม มีศักยภาพในการทำงาน มีภาวะความเป็นผู้นำ Leadership คิดดี พูดดี ทำดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

เน้นการทำงานร่วมกัน อย่างประสานสอดคล้องของทุกทีม โดยยึดมั่นตามวัฒนธรรมองค์กร Success together เป็นหนึ่งเดียวกันสร้างสรรค์ความสำเร็จ อันประกอบไปด้วย ค่านิยมหลัก 7 ประการ ได้แก่ Safety ,unity, Customer Focus, Continuous Improvement, Envisioning, Sense of Ownership และ Society

ซึ่งคนที่จะรับเข้ามาอยู่ด้วยกัน หากมีค่านิยมเดียวกับเรา ก็จะเข้ามาอยู่ใน สังคมการทำงานที่น่าอยู่ น่าทำงานด้วยกัน

 

apply now button


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

 • วิศวกรเครื่องกล | สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง

  ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล

  สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง

  รายละเอียดงาน

  - The Mechanical engineer will report to Maintenance Division Manager

  - Responsible to mechanic works e.g. mechanical static equipment, rotating equipment, piping, preventive maintenance, and related for process plant. 

   

  การศึกษา / ประสบการณ์ 

  - Bachelor’s degree in Mechanical Engineering or related field.

  - Mechanical works at least 2- 3 years’ experience in refinery/petrochemical/power plant/synthetic rubber plant or related industry

  - Project execution, technical clarification and control project schedule will be also considered.

  - Good command of written and spoken English (TOEIC score 550 up)

   

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม| สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง (NBL-Site 2 )

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง (NBL-Site 2)

  หน้าที่รับผิดชอบ

  - ดูแลตรวจสอบการเข้า-ออกของพนักงาน บุคคลภายนอก ยานพาหนะ

  - ตรวจสอบความปลอดภัยการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่กระบวนการผลิต

  - ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในพื้นที่กระบวนการผลิต

  - ตรวจสอบอุปกรณ์ PPE, ระบบ Work Permit, งานติดตั้งนั่งร้าน, งาน X-ray, การใช้รถ Crane/Haib, การขน-ถ่ายสารเคมีต่างๆ

   

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  - วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส

  - ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ วิชาชีพ

  - ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในโรงงานปิโตรเคมีอย่างน้อย  5 ปี

  - สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้

   The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

 • นักเคมี l สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง (NBL-Site 2)

  ตำแหน่ง : นักเคมี

  สถานที่  มาบตาพุด, ระยอง (NBL-Site 2)

  หน้าที่รับผิดชอบ:

  - Control quality system and technical system of laboratory and control quality of Nitrile Latex product.

  - Take care of the raw data testing results by performing review, verification and analyze test result by statistical tools.

  - Judgment quality of finish product.

  - Control and report abnormalities of product quality to management.

  - Advice for prepare and standardize chemical solution for all analysis.

  - Maintain, update the ISO documents or all quality system which educated to use in organization and QC related - information and report as require by manager.

   

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  - Bachelor or Master Degree of Science Program in Chemistry

  - 0 - 5 years of experience in Laboratory in Rubber or Latex industry

  - Good experimental skills in laboratory

  - Good command of English (TOEIC : 550 up)

  - Computer literate and Proficient in MS-Office

  - Proactive, resourceful & highly motivated with good communication skills and ability to work in high output environment.

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

   

 • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล-ฝึกอบรมและพัฒนา l สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล - ฝึกอบรมและพัฒนา

  สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง

  รายละเอียดงาน :

  The HR Officer – Training & Development helps with the ongoing, long-term improvement of employees' skills, enabling them to fulfil their potential within their organization. Increasingly, training and development officers are required to be strategic rather than reactive, assessing the skills and knowledge within an organization and determining what training is needed to grow and retain these skills.

   

  หน้าที่รับผิดชอบ :

  - To Facilitate employee competencies development system to be in line with company strategy

  - Identify competencies both technical and non-technical of each position to be in line with company strategy and culture and update at all time

  - Analyze competencies gap and set training course to improve employee competencies including updating in individual development record

  - Establish and implement training programs to response organization strategy and to enhance employee competencies

  - Develop Leadership Pipeline and successor development

  - To process both internal and external training course as planed and requested to ensure smoothly run

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  - Master’s degree or Bachelor's degree in Psychology, Human Resource, Business Management or related field

  - At least 5 years’ of experience with emphasis on training & development areas

  - Good background in HRD & OD projects implementation or HRD tools will be advantage

  - Good interpersonal and communication Skill

  - Good command in English both written & spoken (TOEIC : 550 and above)

  - Good presentation skill and Practical experience as a Trainer would be advantage

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

 • วิศวกรจัดซื้อ l สถานที่ : สำนักงานใหญ่, สาธร กรุงเทพฯ

  ตำแหน่ง : วิศวกรจัดซื้อ

  สถานที่   สำนักงานใหญ่, สาธร กรุงเทพฯ

  หน้าที่รับผิดชอบ:

  - Manage efficient the Product/Services/Project in-full and on time, optimum cost, meet quality and complied by law and regulation.

  - Efficient Procurement – by comparing specification/manufacturing site/customer reference including confident level in sole sale/agent representative and negotiating prices and contracts.

  - Make confident and minimize risk for security of supply of the product and Services including sourcing and seek new sources of supply.

  - Analyze price comparison, reasonable price adjustment, vendor selection and risk management.

  - Evaluate/analyze the possibility impact, relating situation, technology change, supply ability and any constraints to be impact on procurement.

  - Develops, decides, communicates and implements tactical or strategic plans for procurement role

  - Negotiate conflicting issues across business segments, areas, functions & external counterparts.

  - Apply international knowledge and practice of business integration and economic impact to decision making.

  - Manage, evaluate the external counterparts and make long-term relationship with strategic counterparts.

  - Perform regular performance evaluation and review with suppliers to drive continuous improvements and to deliver high quality products at competitive pricing

   

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  - Bachelor’s degree or Master’s degree in Chemical Engineering or Chemistry.

  - 1-3 years-experience in procurement role is preferable.

  - Knowledge in Incoterms and Import procedure is preferable.

  - Good command of both spoken and written in English (TOEIC: 600 up)

  - Good interpersonal relationship with positive leadership/attitude

  - Computer literate and Proficient in MS-Office (MS-word, excel, power point)

   

   

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

   

   

 • เจ้าหน้าที่การเงิน l สถานที่ : สำนักงานใหญ่, สาธร กรุงเทพฯ

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน

  สถานที่ :  สำนักงานใหญ่, สาธร กรุงเทพฯ

  หน้าที่รับผิดชอบ:

  - Analyze customer credit and set up credit line based on credit policy and related regulations

  - Create and maintain customer profile as well as credit record including conduct business operations in compliance with the regulations and operation procedures

  - Ensure customers pay on time and chase any overdue invoices

  - Collaborate with Sales and internal departments including external departments e.g. banks and trade credit insurers/brokers

  - Ad hoc assignments

   

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  - At least a Bachelor’s Degree in Accounting, Finance, Business Administration or related field

  - Minimum 2 years’ experience in credit analysis and credit process from bank or company

  - Strong analytical skills

  - Excellent teamwork and communication skills

  - Competence in Microsoft Office and accounting software programs

   

   

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

 • วิศวกรกระบวนการผลิต l สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง

  ตำแหน่ง วิศวกรกระบวนการผลิต

  สถานที่  มาบตาพุด, ระยอง

  หน้าที่รับผิดชอบ:

  - Data collection, analysis and reporting of process conditions including equipment in process

  - Improve the process to reduce operating cost and improve quality of product

  - Investigating and troubleshooting plant/process problems

  - Involved in product development to meet the customer requirement

  - Using and developing complicated process simulation software

   

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  - Bachelor or Master degree in Chemical Engineering, Chemical Technology or relevant field

  - 0-5 years of experience in in petrochemical or chemical industry

  - Good interpersonal relationship with positive leadership/attitude.

  - Good command of English (TOEIC : 550 up)

  - Computer literate and Proficient in MS-Office

   

   

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:


apply now button