career process

 

นโยบายด้านการบริหารบุคลากร เรามองว่า พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน จึงต้องดูแลกันอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสวัสดิการ ผลประโยชน์ ความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับและหน้าที่อันสำคัญคือ การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้แข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันและอนาคตไปด้วยกัน

ในด้านการสรรหาคนเข้ามาร่วมงานกับเรา

BST พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและนอกเหนือไปจากความรู้ประสบการณ์ทำงาน ก็คือ ทัศนคติ มุมมองต่อการใช้ชีวิตการทำงานกับเพื่อร่วมงานและต่อสังคม มีศักยภาพในการทำงาน มีภาวะความเป็นผู้นำ Leadership คิดดี พูดดี ทำดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

เน้นการทำงานร่วมกัน อย่างประสานสอดคล้องของทุกทีม โดยยึดมั่นตามวัฒนธรรมองค์กร Success together เป็นหนึ่งเดียวกันสร้างสรรค์ความสำเร็จ อันประกอบไปด้วย ค่านิยมหลัก 7 ประการ ได้แก่ Safety ,unity, Customer Focus, Continuous Improvement, Envisioning, Sense of Ownership และ Society

ซึ่งคนที่จะรับเข้ามาอยู่ด้วยกัน หากมีค่านิยมเดียวกับเรา ก็จะเข้ามาอยู่ใน สังคมการทำงานที่น่าอยู่ น่าทำงานด้วยกัน

 

apply now button


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

 • พนักงานปฏิบัติการผลิต l สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง

  ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการผลิต

  สถานที่  มาบตาพุด, ระยอง

  หน้าที่รับผิดชอบ:

  -  ปฏิบัติการตรวจสอบ ดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์และจัดเตรียมสารเคมีเพื่อใช้ในขั้นตอน Operator เพื่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

  -  สามารถบริหารจัดการการผลิตให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพทั้งปริมาณและคุณภาพ

   

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  -  วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาปิโตรเคมี สาขาเทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  -  เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.7 ขึ้นไป

  -  มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานปิโตรเคมี ตั้งแต่ 0-5 ปีขึ้นไป

  -  มีความรู้ในด้านกระบวนการผลิต

  -  มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

  -  มีความสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

   

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:


apply now button

 

 

  Copyright © 2020, Bangkok Synthetics Co., Ltd. All Rights Reserved.  

This website does not keep cookies | เว็บไซต์นี้ไม่มีการเก็บคุ้กกี้