Admin

Admin

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur enim id et ornare. Consequat urna elit urna Ut elit interdum est magna Donec tortor.

BST SUCCESS NEWSLETTER 2018

Corporate News วันพฤหัสบดี, 27 ธันวาคม 2561 16:29

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ BST

CSR News วันอังคาร, 13 พฤศจิกายน 2561 14:36

ขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องกับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ BST พร้อมด้วยทีมงานจิตอาสา BST/E วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้ลงพื่นที่ ณ ที่ทำการชุมชนตลาดมาบตาพุด

ทอดกฐินสามัคคี

CSR News วันอังคาร, 13 พฤศจิกายน 2561 14:15

วันที่ 8-9พฤศจิกายน 2561 BST GROUP ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาไผ่ วันที่ 8-9พฤศจิกายน 2561 BST GROUP ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาไผ่ 

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด ได้เปิดรับนักศึกษาฝึกงานในระดับชั้น ปริญญาตรี และ ปวส. ในทุกๆปี

The Petroleum and Petrochemical College

Corporate News วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561 15:38

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา BSTได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และนิสิตปริญญาโทจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีภาควิชา วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 27คน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงาน

สวัสดีค่ะ พี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาว BSTทุกท่าน วันนี้ HRมีภาพบรรยากาศ “โครงการสานฝันเพื่อน้อง” โดยชมรมน้องใหม่ไฟแรง“ชมรม BST สานฝันเพื่อน้อง” มาให้ทุกท่านได้รับชมกัน