ช่างเทคนิคไฟฟ้า (ประจำโรงงานระยอง)
Accounting Manager
Sales Manager-Synthetic Latex Business