เจ้าหน้าที่ควบคุมสินเชื่อ
Sales Executive
Corporate Finance Officer