ช่างเทคนิคไฟฟ้า (ประจำโรงงานระยอง)
Accounting Manager
Mechanical Engineer