เจ้าหน้าที่ควบคุมสินเชื่อ
ช่างเทคนิคไฟฟ้า (ประจำโรงงานระยอง)
Marketing Manager-Synthetic Latex Business